BRAVOLL
  +420 565 428 603

BRAVOLL® PTH-KZ

POPIS

Zatloukací talířová kotva s ocelovým trnem k mechanickému upevnění tuhých tepelně-izolačních desek v polystyrenu (EPS) a minerální vlny (MW) v kontaktních zateplovacích systémech (ETICS).

 

VHODNÁ PRO

 

A B C D
beton

zdivo
z plných
cihel

zdivo
z děrovaných
cihel

lehčený
beton

 

VÝHODY

 • Vysoká únosnost – příznivá spotřeba kotev
 • Hřeb z pozinkované oceli se zástřikem pro omezení prostupu tepla
 • Jednoduchá a rychlá montáž skrz izolant
 • Vhodná i pro velké tloušťky izolačních desek (až do 280 mm)
 • Pro rychlou montáž je kotva předmontovaná
 • Možnost kombinace s přídavným talířem BRAVOLL® IT PTH

TECHNICKÁ DATA

 • Evropské technické schválení: ETA 05/0055
 • Technický předpis: ETAG 014
 • Užitná kategorie dle ETAG 014: A, B, C, D
 • Kvalitativní třída A dle TP z CZB: Pro kategorii A, B
 • Průměr kotvy: 8 mm
 • Průměr talíře: 60 mm
 • Průměr vrtání: 8 mm
 • Minimální kotevní hloubka: 25 mm
 • Minimální hloubka vrtání: 35-40 mm
 • Bodový činitel prostupu tepla χ: 0,002 W/K
 • Únosnost talířku: 2,1 kN
 • Tuhost talířku: 0,7 kN/mm

TECHNICKÉ PARAMETRY

Kategorie materiálů

 

Popis

Charakteristická únosnost NRk (kN)

A

Beton C12/15

0,7

A

Beton C16/20 – C50/60

0,9

B

Plné cihly

0,9

B

Vápenopískové cihly

0,9

B

Dutinové tvárnice

0,9

C

Děrované cihly

0,3

C

Děrované cihly dle ÖNORM B6124

0,5

D

Lehčený beton

0,9

Krajová vzdálenost Cmin (mm)

100

Osová vzdálenost Smin (mm)

100

Minimální tloušťka podkladního materiálu h (mm)

100

ROZMĚROVÁ ŘADA

40

Typ BRAVOLL®

Kód

Celková délka mm

Průměr vrtání

Tloušťka izolačního
materiálu (mm)

 

Hloubka vrtání
(mm)

PTH-KZ 8-75-40

054904

75

8

40

40

PTH-KZ 8-95-60

054905

95

8

60

40

PTH-KZ 8-115-60

054906

115

8

80

40

PTH-KZ 8-135-60

054907

135

8

100

40

PTH-KZ 8-155-60

054908

155

8

120

40

PTH-KZ 8-175-60

054909

175

8

140

40

PTH-KZ 8-195-60

054910

195

8

160

40

PTH-KZ 8-215-60

054911

215

8

180

40

PTH-KZ 8-235-60

054912

235

8

200

40

PTH-KZ 8-255-60

054913

255

8

220

40

PTH-KZ 8-275-60

054914

275

8

240

40

PTH-KZ 8-295-60

054915

295

8

260

40

VÝBĚR DÉLEK PODLE TLOUŠŤKY IZOLACE A PODKLADU

Typ BRAVOLL®

Celková délka La (mm)

Max. tloušťka izolace hd (mm)

Max. tloušťka izolace hd (mm)

 

 

Novostavba 1)

Rekonstrukce 2)

Kategorie materiálů

 

A, B, C, D

PTH-KZ 60/8-75

75

40

-

PTH-KZ 60/8-95

95

60

40

PTH-KZ 60/8-115

115

80

60

PTH-KZ 60/8-135

135

100

80

PTH-KZ 60/8-155

155

120

100

PTH-KZ 60/8-175

175

140

120

PTH-KZ 60/8-195

195

160

140

PTH-KZ 60/8-215

215

180

160

PTH-KZ 60/8-235

235

200

180

PTH-KZ 60/8-255

255

220

200

PTH-KZ 60/8-275

275

240

220

PTH-KZ 60/8-295

295

260

240

PTH-KZ 60/8-315

315

280

260

 

1) při kotevní hloubce 25 mm a 10 mm lepicího tmelu (a2)
2) při kotevní hloubce 25 mm, 20 mm staré omítky (a1) a 10 mm lepicího tmelu (a2)

PŘÍSLUŠENSTVÍ / SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

BRAVOLL® IT PTH
BRAVOLL® IT PTH
31-animace-pth-kz.html

Naši partneři